Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rize Manileri Atma Türküleri
#1
Ağacun tepesini
Telden tutturacaum
O paçi boğazuni
Beşili dolduracaum

Al kazmayı vur yere
Kurusun kanli dere
E kiz seni almazsam
Canli girerum yere

Akar Hemşin deresi
Çat duzina göl olur
Büyüğü evlenince
Kuçuğine yol olur

Atarum tapancami
Sandun beni acami
Beni mi çok seversun
Yoksa gavur kocani

Aşot yayladan beri
Saliverdum goyini
Gunde bir defa gorsem
Sevduğumun boyini

Bahçeye arap kabak
Yapraği tabak tabak
Sen benum olamazsun
Alduğun kaltağa bak

Bi sen söyle bide ben
Alalum ahumuzi
Fadimelan Emine
Çeksin günahumuzi

Bu size deduklerum
Makara dur makara
Bi zengin bulamadum
Bulduklarum fukara

Bu dere akmağilan
Ne olur bakmağilan
Adam adamı yer mi
Bir gece yatmağilan

Çayirunun dibine
Üç ağaca üzüm var
Bi eve iki bekar
Küçüğina gözüm var

Dumanda kaybolursun
Peşume gel peşume
Anan babana derdi
Raslamadum eşune

Danalari satupta
Yedurdum kaynanaya
Gene gonli olmadi
Hep bakayi havaya

Derelerden aşşağa
Kiraciyim kiraci
Kaybana sevdaluğun
Var mi sende ilaci

Dere kütük götürür
Üstü köpük oturur
Konişmağilen değil
Yiğit olan götürür

Elma attum geline
Gitti vurdu beline
Gelin kurban olasun
Buyuğumun teline

Fadimem ne içersun?
İçer da içerlersun
Ben bilurum Fadimem
Beni içten seversun

Gece gündüz günlerum
Karanluk geçeyiler
Dünya böyle kurulmuş
Seveni sevmeyiler

Guneş vurdi çatlatti
Yarumun ellerini
Peştamal gizleyidi
Köyün güzellerini

Hani Çaç sepetun
Dunyayi tutti metun
Verane bu Pazara
Bilinmedi kimetun

Havlumun kiylarini
Esram işlicemisun
Bakarsun yanağuma
Acep dişlicemisun

İki kuçuk piçağum
Tutun doğriyacağum
Eğer seni almazsam
Üç gün ağlayacağim

İki sene okudum
Askaroz mektebine
Çok sevdaluklar etdum
Rizenun merkezine

Karşida mum ağaci
Bir evde iki baci
Beyuğu hele hele
Kuçuğu can ilaci

Kadifeden vaz geçtun
Basma giyersun basma
Bu köy belali köydur
Her söze kulak asma

Kebul etmeyi bizi
Gemi kameralari
Yiğun bizi anbara
Kapatun kapilari

Karamişin altina
Serine gel serine
Konuşacağum senla
Kardeşimun yerine

Kemencemun teline
Vur beline beline
Olsam bi çay yapraği
Tutsam kizlar eline

Kestum siyah danayi
Etine bak etine
Al beni getur yarum
Kendi memleketine

Kaynatan altun sayar
Elliden yuze kadar
O yavrum bekle beni
Bahardan goze kadar

O dere bolanursun
Yüksekten dolanursun
Böyle cahil şeylerun
Aklini oynatursun

Olsan elma şekeri
Erisen dillerime
Bende olsam sarmaşuk
Sarilsam bellerine

Pencere parmak parmak
Var aramızda yirmak
Yakiştimi yar ilan
Ayri ayri oturmak

Sanki utaniyisun
Şapka endi kaşuna
Korkayisun karidan
Kepçe vuru başuna

Sevdaluk ettuk ettuk
Biri birine yettuk
Sevdalığın yoluna
Bir ömürü tükettuk

Yalin ayak gezerduk
Sevdam ilen kumlarda
Şimdi gitti gelmeyi
Gözüm kaldi yollarda

Yazi yazarum yazi
Kuşlarun kanadina
Gel edelum sevdaluk
Babanın inadina
[Resim: 802forum41_admin_imza_tn.jpg]
[Resim: 802_imza.png]
Alıntı
#2
Ağira olan danan
Nazarluktur nazarluk
Boylemi ettuk senlen
Sevdiceğum pazarluk

Alçak ceviz dallari
Salla yavrum kollari
Nerden geleyim nerden
Baban kesti yollari

Alaca çorplarun
As güneşe kurusun
Kiz babanun evine
Niçun bekar durursun?

Asker ettiler beni
Ya Tuna'dur ya Bursa
Habu dar günlerumde
Ayşe yanumda dursa

Aşti yeşil çimenler
Eyle Eminem Eyle
Ben alacağum seni
Annene oyle soyle

Atma yedi heceli
Makami da uyacak
Omuzlar silkinirken
Ayaklar sallanacak

Baktım karli dağlara
Daldı gözlerim daldi
Su verin kova kova
Ateş bacayi sardi

Barabelli tabancam
Tirak ediyi tirak
Seni gavurun kizi
Hau nazlari birak

Bi gelin aldum köyden
Bi da aldum yabanci
Eller nerden bilecek
İçumde durur aci

Çayir çimenden gelur
Ördek Yemen'den gelur
Beyaz memli kizlar
Dayma hamamdan gelur

Çiktum dağun başina
Çaliverdum ezani
Kiz senun merağundan
Tutmadum Remezani

Dereler derin oldi
Yirmaklar serin oldi
Habu gavurun kizi
Dordinci gelin oldi

Demir elma kurudi
Daha yeyilmeyecek
Turkinun gerisudur
Daha deyilmeyecek

Derenin kenarina
Sereceğum kilimi
Vermezsa seni baban
Alalum biribirini

Duman aldi dağlari
Yayildi ovalara
Yitirdum Fadime'mi
Geldi mi oralara?

Eretiyim çikmamiş
Çikmam köyi yakmamiş
Habu koca Kale'ye
Ben mi oldum sihmamiş?

Gidelum deremene
Oğultelum misiri
On beş kizdan eyidur
Tul karinin hişiri

Gece vakti kapidan
Yıldızlari sayayim
Köye kalmadi paçi
De ben kimi alayim

Hau ufak boyluya
Aşuk olmuşum aşuk
Sen olsan kizilağaç
Bende olsam sarmaşuk

Ha buradan aşşağa
Nenni Gidelum nenni
Seni domuzun kizi
Yakdun kül ettun beni

Heyledum siğirleri
Hen onünde kinali
Alişuktur yaylaya
Durmaz gavurun mali

İnelum derelere
Bi yük odun edelum
Baban seni vermezsa
Kaçalumda gidelum

İn dereye çiçeğum
İn bende geleceğüm
Senun babanin mali
Benum geçineceğum
Bul
Alıntı
#3
Karamişun dalina
Gel salina salina
Bizum köye vermezler
Emsali emsalina

Kapindaki bahçeye
Soğan ekelum soğan
O ne güzel kiz oldun
Alacak seni doğan

Karamiş çiçeğinden
Aci olur balumuz
Ne edelum sevduğum
Yok idi ikbalumuz

Karayemiş dibine
Kukutinun taşlari
Seveni kavuşturmaz
Köyün kizilbaşlari

Kemencemun teline
Sureceğum reçina
Teyize senun kizun
Benzeyi bildurçina

Kiraz çiçek açayi
Aykiri dal üstüne
Alur kaçarum seni
Kollarumun üstüne

Kuş uşti yavri kaldi
Gokyuzi mavi kaldi
Anahtar yar koynina
Gönlüm kilitli kaldi

O şalvar karalisun
Yedi yerden bağlisun
Dişardan çiçek açtun
İçerden ne hallisun

O kemencem kemencem
Ne kerib bağurursun
Sen da benden kaybana
Kizlari çağurursun

Peştamali ser otur
Fustanun kirlenmesun
Uzaktan seyredeyim
Kimsa alay etmesun

Sarili çemberinun
Dali var çiçeği yok
Kiz bu benum gönlümün
Senden geçeceği yok

Sigaram ince mince
Sen ince ben da ince
Sikaramun içine
Sihar misun Hatiçe

Yarum gitti oduna
Hava yağdi islandi
Sorarum ağaçara
Hanginuze yaslandi

Yaylanun çimenine
Gel menine menine
Emine dolanayum
Şalvarinun enine
Bul
Alıntı
#4
Ağira olan siğir
Süt vermeyi vermeyi
Rezil olduk köylüye
Sevdam benlen gelmeyi

Aldi bir duman dağa
Yelden eseyi yelden
Sen boğazima saril
Ben sarılayım belden

Alalum alaşalum
Dağlari dolaşalum
İkimiz da sevdali
Rizeye buluşalum

Atinada kuyumci
Kemer yapar bel içun
Bizum sevdaluğumuz
El içindur el içun

Aşti yesil yapraklar
Gidelum cobanluğa
Peştamaluni bi ac
Koyma beni darluğa

Ayakkabin üstüne
Diktim nazar böceği
Adam rezil edermi
Benim gibi çocuğu

Bilezuğun yuzuğun
Gözünde var gözluğun
Anasini ağlattun
Kaybana sevdaluğun

Ben acurum acurum
Viçeden kiz alani
Enişte ol görürsün
Ağlatirlar anani

Bir şey diyeyim sağa
Söyliyeyim de darilma
O köğuğun oğlina
Koca diye sarilma

Çiktum çami budadum
Çobanun ateşine
Ne mutli o çobana
Sevdasi de peşine

Çok severum severum,
Şu gaybana parayi,
Gelun türki atalim,
Açmayalim arayi

Dereler niçun taşli
Gel beri kalem kaşli
Dayma gezer ağlarsun
Gözlerun durur yaşli

Dere boyu saz imiş
Güller açmiş yaz imiş
Ufaktum bilemedum
Kiz ettiğun naz imiş

Derenun kenarina
Kalayladum kazani
Bir kütüğün üstine
Çikardum Remezan'i

Dere akayi dere
O da nafile yere
Bağladiler başuni
İstemeduğun yere

Emineyi verdiler
Bu köyün alcağina
El uzatsam yeterum
Evinun saçağina

Gemi indi limana
Adi nedur adi ne
Allahum alsun seni
Yakdun beni Fadime

Geldi bi kara duman
Sardi dort yanumuzi
Bu kaybana sevdaluk
Alacak canumizi

Hey benum alişuğum
Bal ile karişuğum
Öyle miydi Fadimem
Seninlan konuşuğum

Ha boyle habu yana
Gel beraber gidelum
Yeter söyleduğumuz
Biraz horon edelum

Hiç bir şey düşünme
Fani bu dünya fani
Niceler geldi geçti
Hani eskiler hani

İnelum derelerin
Kumini taşiyalim
Evlenmekten iyidür
Sevdali yaşiyalum

İneceğum dereye
Kuma sarilacağum
Ettum kendi kendume
Kime darulacağum

Kayiği attum suya
Rizeliyim Rizeli
Adam cebine saklar
Senin gibi guzeli

Kar yağar karamişun
Dalina yaprağina
Elursam mezarumun
Gelde bak toprağina

Kayanin arasina
Yilani öldürseler
Yarin öldü deseler
Evlendi demeseler

Kayanin arasina
Yilani öldürseler
Yarin öldü deseler
Evlendi demeseler

Karşide ormanluklar
Gölde alabaluklar
İki gözünden gelsun
Ettuğun sevdaluklar

Kemencemun telleri
Boyamadur boyama
Gündüz görmesam seni
Görüm seni ruyama

Kurdiler bağa sofra
Oturup da yiyeyim
Neşelisun neşeli
O dilleri yiyeyim

Masa ustuna roman
Okurum zaman zaman
Uşak seni alurum
Hakim olduğun zaman

O yaylalar yaylalar
Çimen bağladunuz mi
Dert bindi dert ustine
Beni ağladunuz mi

Pencere açiliyi
Düştüm araluğuna
Hoca bir muska eyle
Yureğun darluğuna

Peştamalun iki kat
Bi katini keste at
Eger beni almasan
Kara topraklara yat

Sebi diyisun bağa
Ağabeyim sayilursun
Bi türki derum sana
Korkarum darilursun

Suyun dibine desdi
Damla damla dolasun
Ağlama garip çocuk
Kismetum sen olasun

Yarum peştamaluni
At omuzuna yürü
Anana bi sey olmaz
Geride var bi sürü

Yaylanun çimenine
Beriye gel beriye
Çıkar eski karini
Bel geleyim yerine
[Resim: 802forum41_admin_imza_tn.jpg]
[Resim: 802_imza.png]
Alıntı
  


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Zeki Yılmaz ve Meşhur Atma Türküleri D8-KGT 0 3,786 03.12.2013, 22:58
Son Mesaj: D8-KGT
  Bitlis Manileri Atma Türküleri D8-KGT 0 4,503 10.02.2013, 15:28
Son Mesaj: D8-KGT

Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi