Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2014 Yılı SRC Sınav Tarihi Ve Son Başvuru
#1

Google Reklamları


2014 SRC-ODY-ÜDY SINAV TARİHLERİ                   AÇIKLANMIŞTIR.              ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
MESLEKİ YETERLİLİK SINAV
DUYURUSU
 
 
    Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,
 
1-  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4,   SRC5, ODY Türü ve ÜDY Türü) ,
 
2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme    
     hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) ,
     için,
 
2014 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
 
Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
 

2014 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ
[size=2]SINAV TARİHİ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ
BAŞVURU BİTİŞ
TARİHİ
EĞİTİMDEN MUAF SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ
05 NİSAN 2014
10 ŞUBAT 2014
23 ŞUBAT 2014
19 ŞUBAT 2014
28 HAZİRAN 2014
24 NİSAN 2014
11 MAYIS 2014
07 MAYIS 2014
20 EYLÜL 2014
17 TEMMUZ 2014
03 AĞUSTOS 2014
31 TEMMUZ 2014
20 ARALIK 2014
16 EKİM 2014
02 KASIM 2014
30 EKİM 2014
[/size]

 
 
 
 
1)[size=1]       05 NİSAN 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,[/size]
 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 09 Şubat 2014 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 05 Nisan 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
 
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 19 Şubat 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.
 
05 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretinien geç 28 Şubat 2014tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.
 
 
 
 
2)[size=1]      28 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,[/size]
 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 22 Nisan  2014 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 28 Haziran 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
 
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 07 Mayıs 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.
 
28 Haziran 2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretinien geç 16 Mayıs 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.
 
 
3)[size=1]      20 EYLÜL 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,[/size]
 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 16 Temmuz  2014 günü saat  21.00’e  kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 20 Eylül 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
 
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 31 Temmuz 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.
 
28 Eylül  2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretinien geç 08 Ağustos 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.
 
 
 
4)[size=1]       20 ARALIK 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,[/size]
 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 15 Ekim  2014 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 20 Aralık 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
 
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 30 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.
 
20 Aralık 2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretinien geç 07 Kasım 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.
 
NOT:   Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
 
 
 
 
AÇIKLAMA :
 
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,
                                   
1-[size=1]      Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,[/size]
 
2-[size=1]      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,[/size]
 
3-[size=1]      ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,[/size]
 
4-  Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,
 
     Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.
 
Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.
[size=4]Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.[/size]
1)[size=1]      Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile http://www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri  taranarakkamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. [/size]
Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.
2)[size=1]      Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.[/size]
 
 
3)     2014 Yılı içindeki Mesleki Yeterlilik Sınavları doğrudan Bakanlığımızca gerçekleştirileceğinden sınav başvuru başlangıç tarihleri ve 2014 Yılı içesinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınav ücreti yeniden belirlenmiştir. Sınavın doğrudan Bakanlığımızca yapılmasına bağlı olarak ilgili mevzuat gereğince sınav ücreti 32.00 TL.dir.
[size=3][size=1]Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası İnternet Şubesi e-devlet ödemelerinden veya Halkbankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilatlar kısmından ödenebilir. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 15.00 TL. ücretini de aynı şekilde ödemeleri halinde kartları basılarak adreslerine gönderilecektir.
[/size]
[/size]
 
4)[size=1]      Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.[/size]
[size=4]Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:[/size]
 
[ul]
[li]Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya http://www.kugm.gov.tr      [/li]
[/ul]
internet adresinden temin edilebilmektedir.)
 
[ul]
[li]Yüksekokul diploması veya  eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı[/li]
[/ul]
veya onaylı örneği,
[ul]
[li]T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,[/li][li]2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında), [/li]
[/ul]
 
 
EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ
[ul]
[li]I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)[/li][li]II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)[/li][li]III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)[/li][li]IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)[/li][li]V. Bölge Müdürlüğü (Adana)[/li][li]VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)[/li][li]VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)[/li][li]VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)[/li][li]IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)[/li][li]X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)[/li][li]XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)[/li][li]XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)[/li][li]XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)[/li]
[/ul]
 
   
 
 AÇIKLAMALAR :
 
1)[size=1]      Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının  250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup, adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.[/size]
 
2)Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.
 
3)Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıylahttp://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.  
 
4)Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
5)Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
[Resim: 802forum41_admin_imza_tn.jpg]
[Resim: 802_imza.png]
Alıntı
#2
bilgilendirme için teşekkürederim
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi