Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
07 Aralık 2013 Src 1 Belgesi Sınav Soruları
#1

Google Reklamları


1. AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 482. AETR’ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 113. AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?

A) 45
B) 50
C) 54
D) 564. Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eksi kutup başı, artı kutup başına göre daha kalındır
B) Eksi kutup başı ile artı kutup başı aynı kalınlıktadır
C) Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalındır
D) Artı kutup başı bakır, eksi kutup başı kurşundur5. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta6. Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Alternatör
B) Volan dişlisi
C) Konjektör (regülatör)
D) Vantilatör kayışı7. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon8. Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

A) Yolun eğimi
B) Yük durumu
C) Lastik durumu
D) ABS9. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca verilen zarar
B) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak verilen zarar
C) Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında meydana gelen zarar
D) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanması sonucu verilen zarar10. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar11. Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

A) Araçla ilgili bilgilere erişim
B) Sürücü denetiminin sağlanması
C) Personelin eğitilmesi
D) İnternetten araç izleme12. Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?

A) Dikkat
B) Kişilik özellikleri
C) Hız-mesafe tahmini
D) Karar verme/muhakeme yeteneği13. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır
B) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir
C) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
D) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır14. Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

A) Tepkisel koşullanma
B) Sosyal öğrenme
C) Edimsel öğrenme
D) Deneme-yanılma15. Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüklü ağırlık
B) Dingil ağırlığı
C) Toplam ağırlık
D) Azami ağırlık16. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır17. Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

A) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B) Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı18. Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) O şehrin nüfusunu
B) O şehrin km olarak genişliğini
C) Ölçek oranını
D) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini19. Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

A) İçinde GMRK yazılı çerçeve
B) Kırmızı renkli üçgen flama
C) Yuvarlak içinde siyah nokta
D) Mavi renkli üçgen flama20. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır
D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz21. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir22. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır23. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir24. Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma25. Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi en fazla kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

A) 10 gün
B) 12 gün
C) 15 gün
D) 30 gün26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

A) Bir araca arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıkta geçme
C) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D) Dönüş kurallarına uymama27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Hız sınırlarına uymamak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A) İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi - sivil savunma aracı
B) Cankurtaran - trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı - sivil savunma aracı
C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D) İtfaiye - trafik polisi – cankurtaran - sivil savunma aracı – zabıta aracı30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 1032. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
D) Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Otobüs, kamyona
B) Kamyon, arazi taşıtına
C) Kamyon, kamyonete
D) Minibüs, kamyonete34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 535. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir
D) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları37. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler
B) 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 50 indirimli düzenlenir
C) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur
D) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz
C) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D240. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 2041. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 2043. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, turizm taşımacılığı yapacakların yurtdışı ve yurtiçinde mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

A) D1 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) B2 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A) 8
B) 10
C) 15
D) 2045. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
C) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
D) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 150 m.46. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D) Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir47. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

A) Dar ve havası inik lastikler
B) Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C) Geniş ve havası inik lastikler
D) Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler48. Seyahat acenteleri mevzuatına göre, seyahat acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her 14 koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
B) Her 15 koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
C) Her 14 koltuk için 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
D) Her 15 koltuk için 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır49. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan
B) Habur sınır kapısı – Şırnak - Irak
C) İpsala sınır kapısı – Kırklareli - Yunanistan
D) Öncüpınar sınır kapısı – Kilis - Suriye50. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Hızını arttırmalıdır
B) Kesinlikle fren yapmamalıdır
C) Hızını azaltmalıdır
D) Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir

[Resim: 802forum41_admin_imza_tn.jpg]
[Resim: 802_imza.png]
Alıntı


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Ehliyet Sınav Soruları Kitapçığı İndir (27 Ağustos 2016 Cumartesi) D8-KGT 0 2,394 20.09.2016, 22:23
Son Mesaj: D8-KGT
  07 Aralık 2013 Src 4 Belgesi Sınav Soruları D8-KGT 0 2,469 03.01.2014, 23:18
Son Mesaj: D8-KGT
  07 Aralık 2013 Src 3 Belgesi Sınav Soruları D8-KGT 0 1,839 03.01.2014, 23:17
Son Mesaj: D8-KGT
  07 Aralık 2013 Src 2 Belgesi Sınav Soruları D8-KGT 0 2,068 03.01.2014, 23:16
Son Mesaj: D8-KGT

Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi